Svenska Dagbladet Brännpunkt – Censur???

Idag hade SvD en on-line “debatt” om det förslagna rökförbudet på alla tunnelbanas perronger.

Vet flera som skrev inlägg men inte fick dessa publicerade. Sakliga inlägg utan otidigheter och helt inom ämnet men som av SvD tydligen censurerades bort. SvD har infört censur i Sverige!

Mycket förvånande av en av Sveriges två stora dagstidningar!!! Passade dessa inlägg inte redaktörens åsikter?!?!

https://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-rokfritt_4094625.svd

Man kan ju fråga sig varför man inte skriker högre om ett bilförbud än om några rökare? Passiv rökning är skadligt men frågan är om man inte får i sig mycket mycket mer cancerogena ämnen från biltrafiken!!