Stockholmarnas trafikmoral

Man kan inse att det finns en direkt koppling mellan antalet poliser på stan som håller koll på bilisterna (inkusive cyklisterna) och antalet brott mot trafikreglerna.

För 20 år sedan fanns det poliser ute och då var röd ljus-körningar i princip obefintliga. Idag är det standard att 1-2-3 bilar kör när det blivit rött.

Nu har Stockholmspolisens trafikgrupp 20 poliser som skall täcka 24 timmer om dygnet, 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Och då Stockholm city och Lidingö. Då kan man förstå att man inte prioriterar trafiksäkerheten!

Cyklisterna har för sig att inga trafikregler gäller för dom. Och ändå läser man i alla fall varje vecka under “cykelsäsong”, hur synd det är om dessa som skall trängas med fotgängare (jo då, eftersom dom cyklar på trottoarer och struntar i gångtrafikanterna) och bilister. Ja cyklister är mer oskyddade än bilister. MEN gångtrafikanterna är ännu mer oskyddade. Dom har inget metallmonster mellan benen som kommer farande från alla otänkbara håll.

Tyvärr är det ju så att lagar endast följs om folk är medvetna om att det kommer att kosta om man bryter mot dessa.

Dessa är “kostnaderna” för vissa trafikbrott:

  • Kört mot rött ljus 3 000:- (för cyklist 1 500:-)
  • Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) 3 000:- (för cyklist 1 500:-)
  • Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana 1 000:- (för cyklist 500:-)
  • Ej givit tecken (dvs inte använt körriktningsvisare) 500:-
  • Cykla på trottoar 500:-

Andra exempel:

Dubbelparkering vilket hindrar all trafik: 1 000:-

För ett tag sedan kom någon i stadshuset på den otroligt idiotiska idéen att cyklister skulle får köra mot enkelriktat. Konsekvens: jo som gående måste man helt plötsligt titta även åt det “enkelriktade” hållet på gatan

Kylgruppen och nyttoparkering

Denna Stockholmsfirma (www.kylgruppen.se) tror tydligen att dom nyttoparkeringstillstånd man har på sina servicebilar är till för gratis parkering hemma vid bostaden.

Spar pengar för den som bor är klart. Ger också bra parkering då dom kan parkera där det är parkeringsförbud fram till kl 17.

Reglerna för dessa tillstånd är klara: “Serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering” som det står på Stockholm stads hemsida (https://foretag.stockholm.se/nytto). Bostaden kan väl knappast räknas som tillfällig arbetsplats…

Undrar om företaget förmånsbeskattar sina anställda som missbrukar tillståndet så här?!