Stockholmarnas trafikmoral 10

Så här parkerar dom som jobbar på Relacom (www.relacom.se) när man inte orkar gå…

Företags policy för parkering verkar inte direkt stämma med lagen

20150218_073854