Stockholmarnas trafikmoral 14

Ja kör man Audi från Audi Stockholm Järva (https://www.audistockholm.se/se_partner/p_audi_stockholm/se_home/om_oss/audi_jarva_krog.html) och inte hittar parkering, kör man helt sonika upp halva bilen på trottoaren.

DSC_0753

Kylgruppen och nyttoparkering

Denna Stockholmsfirma (www.kylgruppen.se) tror tydligen att dom nyttoparkeringstillstånd man har på sina servicebilar är till för gratis parkering hemma vid bostaden.

Spar pengar för den som bor är klart. Ger också bra parkering då dom kan parkera där det är parkeringsförbud fram till kl 17.

Reglerna för dessa tillstånd är klara: “Serviceutrustade fordon eller fordon som transporterar gods i samband med service av olika slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få tillstånd för nyttoparkering” som det står på Stockholm stads hemsida (https://foretag.stockholm.se/nytto). Bostaden kan väl knappast räknas som tillfällig arbetsplats…

Undrar om företaget förmånsbeskattar sina anställda som missbrukar tillståndet så här?!