Stockholmarnas trafikmoral 11

När man kör en bil med företagets logga kanske man ska tänka sig för lite extra. Är ju knappast bra PR för företaget. I detta fall ett e-handelsföretag www.asedo.se. Helt klart ett företag att inte handla med eftersom dom visar sin tydliga ovilja att följa lagar och paragrafer!

20150309_070930

Stockholmarnas trafikmoral

Man kan inse att det finns en direkt koppling mellan antalet poliser på stan som håller koll på bilisterna (inkusive cyklisterna) och antalet brott mot trafikreglerna.

För 20 år sedan fanns det poliser ute och då var röd ljus-körningar i princip obefintliga. Idag är det standard att 1-2-3 bilar kör när det blivit rött.

Nu har Stockholmspolisens trafikgrupp 20 poliser som skall täcka 24 timmer om dygnet, 7 dagar i veckan och 365 dagar om året. Och då Stockholm city och Lidingö. Då kan man förstå att man inte prioriterar trafiksäkerheten!

Cyklisterna har för sig att inga trafikregler gäller för dom. Och ändå läser man i alla fall varje vecka under “cykelsäsong”, hur synd det är om dessa som skall trängas med fotgängare (jo då, eftersom dom cyklar på trottoarer och struntar i gångtrafikanterna) och bilister. Ja cyklister är mer oskyddade än bilister. MEN gångtrafikanterna är ännu mer oskyddade. Dom har inget metallmonster mellan benen som kommer farande från alla otänkbara håll.

Tyvärr är det ju så att lagar endast följs om folk är medvetna om att det kommer att kosta om man bryter mot dessa.

Dessa är “kostnaderna” för vissa trafikbrott:

  • Kört mot rött ljus 3 000:- (för cyklist 1 500:-)
  • Väjningsplikt (obevakat övergångsställe) 3 000:- (för cyklist 1 500:-)
  • Ej iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbana 1 000:- (för cyklist 500:-)
  • Ej givit tecken (dvs inte använt körriktningsvisare) 500:-
  • Cykla på trottoar 500:-

Andra exempel:

Dubbelparkering vilket hindrar all trafik: 1 000:-

För ett tag sedan kom någon i stadshuset på den otroligt idiotiska idéen att cyklister skulle får köra mot enkelriktat. Konsekvens: jo som gående måste man helt plötsligt titta även åt det “enkelriktade” hållet på gatan

Trafikövervakning i city?!

Polisen har idag fått fler tjänster än någonsin. Tydligen har man också skapat flera chefer som kör skrivbord. MEN nu måste trafikövervakningen börja fungera. Konstaplar ute i trafiken! Citytrafiken är en total anarki! Ingen trafikant bryr sig längre om trafikreglerna eller hänsyn till andra.

– Rödljus betyder tydligen nu mer “kör så det ryker”

– Busskörfält innebär visst  “fritt fram för alla”

Senast igår så tog det väl priset. En gata endast avsedd för buss. En personbli kör fram och ställer sig vid “rödljuset”. Bakom kommer en polisbil. Stannar snällt. Det blir grönt å då kör alla iväg. Finns det något tydligare?! Polisen: Kliv ur er bil och bötfäll dåren som inte kan traikreglerna!

Mer:

Dubbeldragen linje “ja det ser väl trevligt ut på gatan men betyder väl inget”

Trottoar: ja är du cyklist får du köra här tydligen! Dom som går får kasta sig in i portar eller ut i gatan. Förresten, om man kör för FORIA så får man köra bil där också!